Đặt làm trang chủ Chia sẻ trang Đặt bookmark

Đề cương ôn tập thi môn Nguyên lí kế toán

Ngày đăng: 07/09/2013 Dung lượng: 302593 KB Lượt download: 25 lượt Giá: Miễn phí
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HKIIMÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KT Câu 1: Ý nghĩa của thông tin kế toán.Đặc điểm của thông tin kế toán ( Hay Ý nghĩa của kế toán.)-Đặc điểm:+ TTKT mang tính chất toàn diện, thường xuyên, liên tục, có hệ thống và luôn là những thông tin về 2 mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình: TS và nguồn hình thành TS, CP và thu nhập, tăng...
1 - Điểm 2 - Điểm 3 - Điểm 4 - Điểm 5 - Điểm
0/10
Tổng quan kiểm toán

Tổng quan kiểm toán

Download: 12 lượt tải Ngày đăng: 7 tháng trước
Các Bài Tập Về Thuế Xuất Nhập Khẩu

Các Bài Tập Về Thuế Xuất Nhập Khẩu

Download: 18 lượt tải Ngày đăng: 7 tháng trước
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

Download: 22 lượt tải Ngày đăng: 7 tháng trước
Bài tập thuế giá trị gia tăng có lời giải

Bài tập thuế giá trị gia tăng có lời giải

Download: 40 lượt tải Ngày đăng: 7 tháng trước
HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNG VIỆC VÀ THEO QUY TRÌNH

HỆ THỐNG KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO CÔNG VIỆC VÀ THEO QUY TRÌNH

Download: 19 lượt tải Ngày đăng: 8 tháng trước
GIỚI THIỆU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

GIỚI THIỆU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Download: 16 lượt tải Ngày đăng: 7 tháng trước

Viết nhận xét

Tìm kiếm

CHUYÊN MỤC

Quảng cáo